Almanya Öğrenci Vizesi İçin Gerekli Belgeler

90 Günden Kısa Süre Kalışlar İçin

 1. Vize başvuru tarihinden itibaren en az 6 ay geçerlilik süresi olan pasaportunuz, (10 yıldan eski pasaportlar kabul edilmez.)
 2. Varsa eski pasaportlarınız.
 3. Son 6 ay içinde çekilmiş 4,5×3,5 cm ebadında, 2 adet biometrik, çerçevesiz fotoğrafınız
 4. Vize ücreti 60 Euro (konsolosluğa ödenecektir, Euro dışında başka para birimi kabul edilmiyor) , 26.30 Euro Idata Koordinasyon ücreti

Talep edilirse IDATA VIP ücreti 75 Euro

 1. Gideceğiniz eğitim kuruluşundan alınmış orjinal kabul mektubu, fatura ve fotokopileri
 2. Son diplomanızın fotokopisi
 3. Öğrenciliğiniz devam ediyorsa öğrenci belgeniz ve fotokopisi
 4. Almanya’da kalacağınız sürece geçiminizi karşılayabileceğinizi kanıtlamanız için gereken belgeler:
  Size ve/veya anne, baba, eş, kardeşe ait;
  - Banka cüzdanları,konsolosluga hitaben yazılmış banka yazısı ,hesap hareketlerini gösterir banka ekstreleri
  - Maaş bordroları veya iş sahibi iseler işyeri ile ilgili evrakların fotokopisi (Ticaret Odası faaliyet belgesi, vergi levhası, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi)
  - Malvarlığı varsa tapuların, araç varsa ruhsatının fotokopisi
  - Kira geliri varsa kira kontratı fotokopileri
 5. Kendi el yazınızla doldurulmuş ve imzalanmış vize başvuru formu ve beyanname 18 yaş altı öğrencilerin vize başvuru formu ve beyannamesi hem öğrenci hem de anne ve baba tarafından imzalanacaktır.
 6. Almanya’da kalacağınız sürece geçerli olacak seyahat sigortası ve fotokopisi
 7. Kendi el yazınızla Almanca olarak doldurulacak 2 adet İkamet Müsadesi vize başvuru formu ve 1 adet beyanname
 8. 18 yaşın altındaki öğrenciler için anne ve babadan alınmış, noter onaylı muvafakatname ve fotokopisi

90 günden Uzun kalışlar için

 1. En az 1 yıl geçerlilik süresi olan pasaportunuz, (10 yıldan eski pasaportlar kabul edilmez.)
 2. Varsa eski pasaportlarınız
 3. Son 6 ay içinde çekilmiş 3,5×4,5 cm ebadında, 3 adet biometrik fotoğrafınız (Fotoğrafın arka fonu beyaz olmalıdır)
 4. Gideceğiniz eğitim kuruluşundan alınmış orjinal kabul mektubu ve proforma fatura
 5. Son diplomanızın fotokopisi ve Almanca tercümesi (tercüme, yeminli tercüman tarafından yapılmalıdır)
 6. Öğrenciliğiniz devam ediyorsa öğrenci belgeniz ve Almanca tercümesi. Okulumuzu donduruyorsak , okulunuzdan izninizin olduğunu belirten mektup.
 7. Almanya’da kalacağınız sürece geçiminizi karşılayabileceğinizi kanıtlamanız için gereken belgeler:
  Size ve/veya anne, baba, eş, kardeşe ait;
  - Banka cüzdanları veya hesap hareketlerini gösterir banka ekstreleri
  - Maaş bordroları veya iş sahibi iseler işyeri ile ilgili evrakların fotokopisi (Ticaret Odası faaliyet belgesi,vergi levhası, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi
  - Malvarlığı varsa tapuların, araç varsa ruhsatının fotokopisi
  - Kira geliri varsa kira kontratı fotokopileri
 8. Çalışıyorsanız, son 3 aya ait maaş bordronuz, işyerinizden izinli olduğunuzu ve döndüğünüzde işinize devam edebileceğinizi gösterir mektup (İşyerinize ait Ticaret Odası faaliyet belgesi, vergi levhası, imza sirküleri, ticaret gazetesi fotokopileri eklenecektir)
 9. Bir Almanca dil kursuna gittiyseniz aldığınız sertifikanın fotokopisi, sertifika almadıysanız kursa devam ettiğiniz tarihleri gösteren almanca belge
 10. Erkek adayların askerlik durumunu gösterir belge
 11. Kendi el yazınızla Almanca olarak doldurulacak 2 adet İkamet Müsadesi vize başvuru formu ve 1 adet beyanname
 12. Niyet Mektubu
 1. Vize ücreti 60 Euro (konsolosluğa ödenecektir, Euro dışında başka para birimi kabul edilmiyor) , 26.30 Euro Idata Koordinasyon ücreti

Talep edilirse IDATA VIP ücreti 75 Euro