Neden Avustralya ?

Gerçek şu ki ,yeni bir dille gerçekten ilgilenmenin tek bir yolu vardır ve bu da söz konusu dilin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede zaman geçirmektir. Dünyada İngilizce konuşulan çok sayıda ülke olmakla birlikte, Avustralya’da bu yeni öğreneceğiniz dili uzun yıllardır İngilizce konuşmayan kişileri içtenlikle Karşılayan, kültürel çeşitliliğe sahip ve açık fikirli bir ülkede keşfetme olanağı bulacaksınız.
Avustralya, güvenli, yaşanabilir, çok kültürlü ve hoşgörülü bir toplumdur.Avustralya şehirleri , dünyanın en güvenilir ve yaşanabilir şehirleri arasında yer alır. Avustralya’da 260’dan fazla dil konuşulmakta , farklı kültür ve gelenekleri barındırmaktadır.
Heryıl 200 ü aşkın ülkeden 600.000 den fazla uluslararası öğrenci Avustralya’ya gitmektedir.

Bu ülkede eğitim almanın avantajları;
*Avustralya’da İngilizce öğrenimi görmek bir sınıfta sözcükleri ezberletmekten çok daha fazlasına karşılık gelir. Öğrenim kültürü eleştirel düşünmenin yanısıra tamamen gerçek hayat deneyimlerinden yararlanılan grup ve proje çalışmalarına odaklanır, bu da sadece dil öğrenmekle kalmayıp aynı zamanda dili günlük hayatta nasıl kullanacağınızı da öğrenebileceğiniz anlamına gelir.
*Avustralya’da öğrenim görerek kendi ülkenizde veya başka hiçbiryerde elde edemeyeceğiniz kadar geniş kapsamlı hayat becerileri elde edeceksiniz.Problem çözme, farklı insanlardan oluşan takımlara liderlik etme ve İngilizcenizi gerçek hayattaki durumlara uygulama gibi paha biçilmez beceriler ve hayatınızın geri kalanında kullanacağınız yetenekler edineceksiniz.
*Çok kültürlü öğrenci gruplarının karışımı ile dünya dilini gerçek anlamda uluslararası bir ortamda öğrenmiş olacaksınız.
*Uluslararası standartı korumak amacıyla akrediditasyon çerçevesinin yanısıra devamlı kalite incelemeleri ve performans denetimleri okullarda belli aralıklarda düzenli olmaktadır.
*Öğrenci vizelerinde part-time çalışma izni hakkı vardır. (yarı zamanlı 2 haftalık dilimler içinde toplam 40 saate kadar part-time yasal çalışabilme ve tatillerde tam zamanlı çalışabilme izni)
*Turist vizesinde 12 haftaya kadar okuyabilme olanağı sunar.
*İngilizce kursları yıllık 12.000 ile 19.000 Avustralya doları (A$) arasında değişmektedir. Avustralya’da bir öğrencinin yaşam masrafı aylık ortalamaA$1.500-A$2.000 dır. (konaklama ,yeme-içme,şehir içi ulaşım)
Lisans ücretleri yıllık A$ 14.000- A$35.000 arasında değişmektedir.
Yüksek Lisans ücretleri yıllık A$15.000- A$ 36.000 arasında değişmektedir.
*Avustralya modern araştırmalar ve öğretimin merkezi konumundadır. Üniversiteler, yenilikçi , yaratıcı ve bağımsız düşünceyi teşvik etmekte ve dünyanın her yerinde iş bulabilecek donanıma sahip mezunlar vermektedir. Dünya çapında ün yapmıştır. 2011 yılında QS Dünya Üniversite sıralamalarında Avustralya’daki üniversitelerin yüzde 13’nün dünya sıralamasında ilk 50 de , yüzde 59 nun ise ilk 500de yer alması tescillenmiştir.
*Öğretim kurumlarındaki değişim programları , Avustralya’da eğitim karakterini geliştirerek ve öğrencilerin başka ülkelerde çalışma ve araştırma olanakları yoluyla çalışmalarını zenginleştirebilecekleri fırsatlara ulaşmalarını sağlamaktadır. Bu da ülkedeki öğretim kurumlarına küresel bir perspektif kazandırmaktadır.
*Öğretim kurumlarının akademik kadrosunda kozmopolit atmosfer , entelektüel bilgi alışverini sağlamaktadır.
*Dünyada öncü buluşlar ( kara kutu uçuş kayıt cihazı, kablosuz internet, biyonik kulak, önvü IVF teknelojisi ve penisilinin bulunulması ) buradan çıkmıştır.
*Programlar; ön lisans derecesi, lisans derecesi, yüksek lisans sertifikası, yüksek lisans diploması, ders bazlımaster, araştırma bazlı master derecesi, mesleki doktora ve doktara (PhD ) dereceleridir.
*Avustralya’daki öğrenim kurumları özellikle mühendislik ve teknoloji , tıp, çevre bilimi, muhasebe ve finans alanında disiplin bazında dünyanın en iyileri arasında yer almaktadır.
*Avustralya’daki öğrenim kurumları proje çalışmaları , vaka incelemeleri ve eleştirel düşünceyi teşvik eden eğitim ve öğretim konusunda çağdaş yaklaşımlar sunmaktadır.
*Avustralya’daki bir üniversite veya yüksek öğretim kurumundan mezun olduğunuza,sadece gelecekteki kariyerinize değil aynı zamanda yaşamdan  beklentilerinize ulaşmak için de gereken bilgi ve beceriye sahip olacaksınız.
*Eğitim kurumları TEQSA tarafından denetlenmektedir. Öğrencilerin refahı,eğitim deneyimlerinin kalitesi ve güncel doğru bilgilerin sağlanması ESOS adlı kanun kapsamında yasalarla korunmaktadır.

Avustralya’da Mesleki Eğitim ve Öğretim ( VET ) diploması uluslararası bir diplomadır.
VET dersleri , yerinde öğrenim süresini de kapsamakta olup böylece sadece sınıfta öğrenmekle kalmayarak özgün iş ortamında paha biçilmez bir endüstri deneyimi elde edersiniz. Yapılan araştırmaya göre Mesleki Eğitim mezunlarının %71 nin işe alındığı tespit edilmiştir. VET eğitimleri çok geniş çapta endüstrileri kapsar ve bunların çoğunda dünya lideridir. Yaratıcı endüstrilerden biyomedikal endüstrilere , turizmden otelcilik ve madenciliğe kadar uzanan bir alanı kapsar. VET, iki sömestrden oluşmaktadır. İlki genellikle Şubat ayında başlar –Haziranda sona erer, ikincisi Temmuz ayında başlar ve Kasım ayında sona erer. VET Sertifikaları ve diplomaları için yıllık ücretler 5.000-20.000 A$ arasında değişmektedir. TAFE ve VET Kolejleri dört seviyeden oluşan Sertifika eğitimleri, Diploma eğitimleri ve ileri düzey diploma eğitimlerinden oluşur.

Yüksek eğitim kurumlarında dersler genelde Mart başı ile Kasım sonu arasında sürmektedir. Bir akademik yıl genelde iki döneme ayrılmakta; ancak bazı kurumlar üç dönemlik bir sistem sunmakta ve Aralık-Şubat ayları arasında yaz okulu açabilmektedir.

Fiyatlar:
İngilizce dil hazırlık A$12.000- 19.000
Mesleki eğitimde sertifikalar ve diplomalar A$5.000 -20.000
Lisans A$14.000-35.000
Lisansüstü A$15.000-36.000
Konaklama, yemek ve yerel ulaşım masrafları aylık A$1.500-2.000