Neden Yaz Okulu ?

Yeni bir dil öğrenmek büyük bir çaba ister .Öğrenci kelime hazinesini geliştirmek zorundadır.Bunu yaparken de sadece yeni kelimeler öğrenmekle kalmayıp , o kelimeleri doğru olarak kullanmayı da öğrenmesi gerekir. Dilbilgisi öğrenmek zorundadır, değişik kuralları kullanarak cümle kurabilmelidir.Öğrendiği dilde birçok kitap okumalı, dinleme egsersizleri yapmalı , öğretmenlerinden sesleri, ritimleri ve vurgulamaları öğrenmelidir. Bunların hepsini başarıyla tamamladıktan sonra da öğrendiği dili kullanmaya cesaret edebilmelidir. Yaz okullarının dil eğitiminde çok önemli bir yeri olmasının sebebi işte bu en son adımdır. Dil eğitiminin diğer aşamalarını kendi ülkenizde , kendi okulunuzda tamamlayabilirsiniz. Ancak dili kendinize güvenerek konuşma yeteneğini , o dili yerinde kullanmaya mecbur kaldığınız zaman kazanabilirsiniz. Öğrenci yaz okuluna katıldığında kendisini dünyanın her köşesinden gelmiş , dil öğrenmeye istekli insanların arasında bulup yabancı dili kullanmaya başlar.
Yaz okullarının asıl amacı öğrencileri mümkün olduğu kadar çok konuşmaya yönlendirmektir. Sınıflarda grup çalışmaları yapılarak öğrenci katılıma teşvik edilir. Sınıf dışındaki faaliyetlerle, öğrenciler arasında diyalog kurulması ve keyifli vakit geçirirken farkında olmadan yeni dilin öğrenilmesi sağlanır.
Yaz okullarının eğitim yöntemleri genellikle öğrencinin kendi okulundakinden farklıdır. Öğrenci kendi seçtiği aktivitelere katıldığında yeni dili çok daha çabuk öğrenir. Yıllarca emek verdiği dili, çok daha rahat konuşmaya başlar ve farkında olmadan daha zor kelimeker ce vümleler kullanır. Genellikle öğrenci yaz okulunda yeni dilbilgisi kuralları öğrenmez, daha önceden edindiği bilgileri kullanmayı öğrenir.
Yaz okulunun öğrencinin dilini geliştirmek dışında da birçok faydası vardır . Öğrenci evinden uzakta , alıştığından çok farklı bir ortamda olduğu için kendi ayaklarının üzerinde durmasını öğrenir ve olgunlaşır.
Öğrencinin ev özlemi çektiği zamanlar elbette olacaktır. Okuldaki tecrübeli eğitmenler böyle durumlarda ne yapmaları gerektiğini çok iyi bilirler ve öğrencilere yardımcı olurlar.
Yaz okullarının bir diğer avantajı da öğrenciye , diğer ülkelerden gelen öğrencilerle tanışma fırsatı vermesidir. Farklı kültürlerden gelmekle birlikte , öğrenciler kısa sürede birçok ortak yönleri olduğunu farkedip yıllarca sürecek arkadaşlıkları kurarlar.
İşte bu sebeplerle dünyanın her yerinden binlerce , milyonlarca öğrenci yabancı ülkelere giderek yaz okullarına katılmaktadırlar.